تبلیغات
. - گالری فیلم

.
 
 

 قسمتی ازتشیع پیکر 5 تن ازشهدای شهر خانوک در سال 1372

دانلود

 

 

 نم اهنگ شهادت حضرت رقیه(باهمکاری هیئت تعزییه

سیدالشهدا خانوک وکارگردانی محمد رضا مهرابیان)

برای دانلودفایل روی دانلودراست کلیک کرده وsave target asرا انتخاب کنید

 

 کلیپ وداع با پیکر شهدا در مسجد شهدای خانوک1372

برای دانلودفایل روی دانلودراست کلیک کرده وsave target asرا انتخاب کنید