تبلیغات
. - سرگذشت پژوهی

.
 
                      
                        به         نام           خداوند          صالحان            و                  راست کویان

چند صباحی است که به لطف خداوند وخواست شهدا توانسته ایم خدمتی انجام دهیم در امر سرگذشت پژوهی شهدای خانوک وکار خود را  با تحقیق در مورد شهید سید محمود اسدی شروع کردیم در اغاز به نظر می رسید هیچ مشکلی پیش رو نباشد اما به مشکلاتی بر خوردیم یک از مشکلاتی که به وضوح دیده می شد در دسترس نبودن همرزمان شهدا بود به این صورت که ما برای سید محمود اسدی هیچ همرزمی پیدا نکردیم واین اساسی تررین مشکل ما در این کار بود .با این اتفاق بر این شدم  که نمونه کاری را که با کمترین امکانات انجام داده ایم را برای دوستان بگزاریم تا در صدد همکاری با ای پایگاه بر ایند
 نام پروژه:شهید فاطمیه
همکاران:هیئت فاطمیه خانوک.موسسه پارسا فیلم..
تصویر برداری وتدوین:حمید رضا اسدی .مسعود اسدی
برای دانلود
کلیک کنید(حجم فایل 72mb)
امید است با دیدن این کار ما را در راه طولانی که در پیش داریم یاری نمائید