تبلیغات
. - گردان نانوا

.
 

بسمه تعالی

 

اهالی شهر خانوك علی رغم اینكه فرزندان خود را رهسپار جبهه میكردند خود نیز در پشت جبهه یاری رسان فرزندان خود بودند ،كه یكی ازموارد كمك رسان به جبهه خواهران خانوكی بودند كه سهم به سزایی در این كمك رسانی داشتند.

حدود 90نفر از زنان میا نسال خانوك حد اقل به قول خودمان یك تنور نان بربری اماده میكردند ،وزوز جمعه اخر هفته كه می شد نود تنور نان بربری را كه حد اقل یك كامیون می شد را عازم جبهه می كردند.مقدار كمی از ارد گردان نانوا را دولت تامین می كرد وعمده ان از كندم دسترنج خود اهالی خانوك 

بود،وزحمت تمیز كردن وآرد كردن گندمها نیز بر عهده خود مردم بود.

اما در كنار خانمها تعدادی از برادران كه بعضی از انها پدران شهدا بودند،وامروز به جوار رحمت حق شتافته اند،به قول امروزی ها اتش بیار معركه بودند واینها چوب وهیزم ودیگر ما یحتاج نانوایان را فراهم می كردند،در این بین كسانی كه در شركت زغال سنگ كار می كردند سهم به سزائی داشتند واز سر چوبه های تونل زغال سنگ كامیون كامیون پر می كردند ودر سه تا چهار نقطه از خانوك تخلیه می كردند تا نانوا ها راه دسترسی اسانتری به چوبها داشت.                       

وهمچنین دران دوران در حدود 40 دستگاه چرخ خیاطی را اهالی در تكایا جمع آوری كرده بودند.وآنهائی كه دستی بر خیاطی داشتند به صورت 3شیفت برای تامین لباس بسیجی ها فعالیت می كردند. واین تولیدات وخدمات را خوب است ستاد پشتیبانی جنگ در اختیار بگذارد.

اری اینها نبود اگر تلاش چند شیر زن نبود

به حق جا دارد از این شیر زنان كه بعضی هاشان در قید حیات هم نیستند تشكر قدر دانی نمائیم وانشا الله نزد حضرت حق اجر زحمات خود را گرفته باشند.

سر دسته و راهبر این شیر زنان كسی نبود جز حاجیه زهرا اسدی كه بعضی ها اورا كربلائی زهرا صدا می كردند اری او مادر شهید محمد

جواد زادخوش ومادر بزرگ شهیدان مهدی وجابر مهدوی بود ویا بهتر بگویم كه برای تمام شهدا مادر بود.

سردار حاج قاسم سلیمانی در یكی از سخنرانی های خود به ای شیر زن لقب چریك پیر داده بودند،كه این نام بر سنگ قبر این شیر زن حك شده

وهنوز هم خاطرات روزهای جنگ برای رزمندگان تداعی میكنداری دوستان باید بدانند كه اوهمیشه چفیه در گردن وچادر به كمر بسته مشغول تكاپو بود تا كار نانوائی وخایطی تعطیل نشود.وهمچنین دیدار از خانواده های داغدیده شهدا و مادران شهدا ودلداری دادن به انها یكی دیگر از كار های روزانه ای شیرزن بود.

اری به راحتی نباید اززحمات این شیر زن گذشت.

فرزندان كربلائی زهرا تا بودند در جبهه بودند. محمد جواد را خوب یادم هست ،ومرخصیهای یكی دو روزه ای كه می امد.چندین بار تركش خورد ولی این تركشها او را از پای ننداخت اخرین تركشی را كه در بدن محمد جواد ارام گرفت خوب یادم هست كه تا لحظه شهادتش بر چهره او اسطوره بود .

حاجیه زهرا مهدوی مادر شهید حمید نخعیكه هنوز هم در قید حیات هستند خداوند بر عمر با بركت ایشان بیفزاید

وقتی پیكر شهید حمید نخعی را بعد از عملیات فتح المبین برای تشیع وخاك سپاری به خانوك اوردند،ایشان پیكر فرزندش را با اوج كسالتی كه 

داشت در بغل گرفت ونهایت صبوری را از خود نشان داد.اونیز یكی از همراهان كربلائی زهرا برای بسیجیان به مانند مادری دلسوزبودند.

ودیگر مادرانی كه دراین راه  همگام وهمراه فرزندان وهمسرانشان به نوعی  مبارزه میكردند

مرحوم بی بی فاطمه سادات مهدوی مادر شهیدان سید رضا وسید احمد مهدوی

حاجیه ربابه زوالفقاری مادر شهید علی رضا عربنژاد

حاجیه حورالنسا عربنژاد مادر شهیدان عبد الرضا وحسن اسدی

حاجیه زهراسادات مهدوی مادر شهیدان عبد الحسن ومحمد كاظم عربنژاد

گاهی اوقات حضور این بانوان در جبهه نیز باعث افتخار ودلگرمی بود وقتی كه كاروان كمك های مردمی ازروستائی كه 450خانوار بیشتر نداشت حركت می كرد تعدادی از این شیر زنان به همراه همسرانشان به جبهه عزیمت می نمودند.