تبلیغات
. - دورکعت عشق

.
 
دو رکعت عشق
سحرگاهان 23 خورداد ماه سال 67 نوبت به گردان ما ( 414 حسین بن علی) رسید که وارد
عمل شویم. نزدیک به 2 یا 3 کیلومتر سمت چپ موانع خورشیدی و سیم خاردارهایی که
عراقیها در داخل آب گذاشته بودند و بچه های خط شکن باگذشتن از آنها مواضع عراقیها را
درهم شکسته بودند. در راهی باریک به همراه تانکهای تیپ زرهی ذوالفقار پیش رفتیم تا به
نزدیکیهای مقر تاکتیکی لشگر 41 ثارالله پیش از حمله عراق به این منطقه در تاریخ 4
خرداد سال 67 رسیدیم. با توجه به زمانیکه تا طلوع خورشید باقی مانده بود و وضعیتی که
داشتیم (درگیری بسیار شدید با عراقی ها و این احتمال که دیگر نیروهای خودی نتوانسته اند
ماموریتشان را صددرصد پیروزمندانه و بر اساس برنامه انجام دهند و احتمالاً ماموریت ما نیز
تغییر خواهد کرد) احتمال می رفت نماز صبح قضا شود. بنابر این تصمیم بر این شد که به بچه
ها اعلام کنیم نمازشان را در همان وضعیت که در حال نبرد و حرکت به سمت کانال ماهی
بودیم بخوانند. من دستور را از راه بی سیم به گروهانها اعلام کردم. خدارا به بزرگی یاد کرده
و الله اکبر را بگویید. نمازی که بسیار عاشقانه و عارفانه بود و دیگر مانندش تکرار نشد.
عاشقانه ایکه در آن تعدادی از همرزمانمان نیز بر اثر برخورد ترکشِ گلوله های دشمن زخمی
شدند.
یادش گرامی باد
باسپاس از شما
مهدی اسدی
طبقه بندی: شهدای جانباز، 
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 23 خرداد 1391 توسط حمید رضا اسدی