تبلیغات
. - شهید مهدی اسدی

.
 
                                                                                           



طبقه بندی: کربلای 1، 
برچسب ها: خانوک، پایگاه مقاومت خانوک، بسیج خواهران خانوک، شهدای خانوک،  
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 30 خرداد 1391 توسط حمید رضا اسدی