تبلیغات
. - وصیت نامه شهید جابر مهدوی

.
 

        

                                                        

 

                                                                                                                      پدرعزیزم تنها وصیت من این است که مرا در گلزار شهدای خانوک کنار قبر دائی بزرگواروعزیزم

شهید محمدجواد زادخوش دفن کنید.وچشمانم را باز بگذارید تا این منافقین بدانندکه من ای راه راکور

کورانه انتخاب نکردم.ودستهایم را از صندوق بیرون بگذارید تااین دنیا پرستان و مال پرستان بدانند

که من از این جهان بزرگ وبی انتهاچیزی جز کفن رابه همراه نبرده ام .....

بسم الله الرحمن الرحیم

(ولا تحسبن الذین فی سبیل الله امواتابل احیاء عند ربهم یرزقون)

مپندارید کسانی که در راه خدا کشته شده اندمرده اند بلکه زنده اند ونزدخداروزی می خورند

هرکجاتو باشی من خوش دلم گردر قعر چاه باشد منزلم

ای خداوند مستضعفان توکه اراده کرده ای تابه بیچارگان زمین منت نهی وتودهای محکوم به

ضعف ومحروم از حیات را که در بند کشیدگان تاریخ وقربانیان ستم وغارت زمان ومبغوضان

دوزخ زمینند به رهبری امامشان پیروز گردان خداونداتوکه فرشتگانت را در پای ادم به سجو ه

افکندی خون سرخم را درراه تودادم پذیرا باش سرخی خونم را به حق زهرای اطهرت وبه حق

حسین سرور محرومان ومظلومان تاریخ رنگین تر کن.خدایا تو را سپاس که مرا نیز از یاران

مهدی درسپاه محمد خواندی.الهی تو اگاهی که خونم را دادم تا شریعتت بجای ما ندپس به ملت

من شکیبائی درشکست ومحرومیت بیاموز.زنها با صبرشان وبا حجابشان معلمان با تدریسشان

وتربیتشان و مردان با جهادشان وبا ایمانشان کفار را شکست ومسلمانان را سر بلن وسر افراز

بنمایند.....اری ای هم رزم وای همسنگرم وای همکلاسیم بیدار باش که لحظه ای جبران ناپذیر

در کار است.بکوش تا از قافله عقب نمانی. چطور میتوانید ای مدرس وای محصلدرس جهاد را

به شاگردان وهمقطاران خود یاد دهید بدون اینکه پس از هفت سال که از جنگ می گذردبه جبهه

نیامده باشی.............

مادرم شیرت را که جسم مرا با ان پرورده ای ورنجت را برایثمررسانیدن نهال وجودم به کاربستی

حلالم کن واگر خواستی بر جنازهام گریه کنی بیاد شهیدان کربلابیاد علی اکبر وعلی اصغر اشک

بریز مادر جان مگر خون من از خون علی اکبر رنگین تر است.مادرم تو باید همچوزینب درعزای

من صبر کنیواز خداوندبخشش وعفو مرا طلب کنی...

پدرعزیزم تنها وصیت من این است که مرا در گلزار شهدای خانوک کنار قبر دائی بزرگواروعزیزم

شهید محمدجواد زادخوش دفن کنید.وچشمانم را باز بگذارید تا این منافقین بدانندکه من ای راه راکور

کورانه انتخاب نکردم.ودستهایم را از صندوق بیرون بگذارید تااین دنیا پرستان و مال پرستان بدانند

که من از این جهان بزرگ وبی انتهاچیزی جز کفن رابه همراه نبرده ام .....

واز برادران وخواهران وهمکلاسیهایم که راه مرا که راه حسین بن علی(ع)بود انتخاب کنند

1365/10/20جابر مهدوی غلامرضا

طبقه بندی: بدر، 
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 1 اسفند 1387 توسط حمید رضا اسدی