تبلیغات
. - کجا آرمیده ای

.
 

       
 

تقریبا 31 سال پیش در چنین روزی خبر شهادت شهید را به خانواده اش دادند وخانواده شهیدوهمشهریان اماده استقبال از شهید شده بودند وخانواده مجیدتمامی ملزومات برگزاری یک مراسمبا شکوه را اماده کرده بودند تا اینکه پیکر شهید به معراج شهدا رسد وخانواده شهید برای شناسائیعازم شدند بعد از چندین روز قرار بود فرزندشان را در اغوش بگیرند اماناامیدی تنها جرعه ای بود کهنصیب انها شد ومشخص شد که این شهید مجید اسدی است ولی نه فرزند حاج یدالله بلکه فرزند حاجمحمد بود مراسم استقبال برگزار شد تمامی ملزوماتی که حاج ید الله اماده کرده بود به حاج محمدتحویل داده شد .اما حاج یدالله سالیان سال در انتظار مجیدش ماند اما درددوری عذابش می داد ودیگرتوان ماندن نداشت وعاقبت در جایگاه فرزندش ارام گرفت .31سال از شهادت مجید میگذرد اما من مطمئنم کهیک نفر هنوز چشم به در دوخته ومنتظر است که حتی پلاکی از فرزندش به دستش برسد                مادری تنها

طبقه بندی: بدر،  سایر عملیاتها، 
نوشته شده در تاریخ شنبه 25 آذر 1391 توسط حمید رضا اسدی