تبلیغات
. - خانوک شهرمردمان حماسه ساز

.
 


انتقال اعلامیه از قم به خانوک توسط حجت الاسلام مهدی عربپور وحجت الاسلام کاظم اسدی

حکم ساواک :خیرانامبردگان بالا که از اهالی شهرستان زرند ودر مدرسه کرمانی های شهرستان قم وتعلیم علوم دینی مشغول میباشند قریه مذکورامده اند وتعداد زیادی اعلامیه‌های مضره با خود /اورده و  به درمساجد ومنازل انداخته‌اندو بعضا ساخنان تحریک آمیزی نیز اظهار مینماید ضمنا چندنفر از اهالی به نامهای حاج مختار عرب نژاد خواروبار فروش. مهدی اسدی نقاش قالی حسن اسدی خواروبار فروش و عبداله اسدی کارگر خانه ذغالشویی در ریگ آباد که از افراد متعصب مذهبی خانوک میباشندتعدادی از اعلامیه‌های مذکور را در اختیار داشته و تحریکاتی برخلاف مصالح مملکت انجام میدهند و اکنون نیز نامه‌های بدون امضائی به چند نفر سپاهی بهداشت دختر قریه خانوک نوشته شده مبنی بر اینکه بدلیل بی‌حجابی باید روستا را ترک نمایند واگر خانوک را ترک نکنند برایشان ایجاد ناراحتی خواهد شدوعده‌أی از افراد قریه معتقدند که این نامه به وسیله چهار نفر از افراد مذکور نوشته شده. علیهذا خواهشمند است دستور فرمائید ضمن تحقیق و بررسی پیرامون سوابق افراد مورد بحث از اعمال ورفتار آنان مراقبتهای لازم معمول ضمنا در صورتیکه وجود افراد یاد شده مخل نظم وامنیت محل میباشد پرونده آنان تنظیم و برای طرح در کمیسیون حفظ امنیت اجتماعی به فرمانداری محل ارسال گردد. ضمنا نتایج اقدامات معموله را به این سازمان اعلام نمایند/ ک از طرف رئیس سازمان اطلاعات وامنیت کرمان. ارشام پاورقی: * امروز(57/04/11)1357/04/11 ساواک شیراز در تلگرای به تهران آمار زندانیان سیاسی خود را گزارش داد و نوشت:"آمار زندانیان ضد امنیت این سازمان تا این تاریخ، دانشجو44 نفر وطبقات مختلف 76 نفر میباشد." (17538/ه2 -37/04/11)[1357/04/11] ----------------------------- [1357/04/11

انتقال اعل

      


طبقه بندی: محرم خانوک، 
برچسب ها: شهدای خانوک، شهر شهید اباد، شهیدان خانوک، شهدای مسجد فائق، شهید عربنژاد، خانوک، شهیدان مهدوی،  
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 19 تیر 1392 توسط حمید رضا اسدی