تبلیغات
. - وصیت نامه پاسدارشهید حسین عربنژاد

.
 

      

 

                                                                                                                           شهید عزا دار نمی خواهد بلکه پیرو راه میخواهدامید

بسم الله الرحمن الرحیم

وصیت نامه پاسدارشهید حسین عربنژاد

هماناخداوندجان ومال مومنین رابه بهای بهشت از ایشان خریداری میکند که در راه خدا جهاد کنندپس می کشند

ویا خود در این راه کشته می شوند.این خود سعادت وپیروزی عظیمی است............

این وصیت نامه شهیدی است که مشتاقانه به جبهه های حق علیه باطل شتافت وبه درجه رفیع شهادت که ارزوی

خود بود رسید خدمت پدر ومادر وخواهرانم سلام عرض می کنم واز شما طلب امرزش ورحمت می کنم

امیدوارم که اگر گناهی کردم شما مراببخشید برای من دعا کنید که خدا مرا بیامرزدودر زمره شهیدان در گاهش

قراردهدمادر وصیت من به تواین است که فرزندانت راچنان تربیت کنی که راهی جز راه الله برنگزینند و اگر

بدی ونافرمانی وبداندیشی کردم مرا ببخش..پدرم از تو طلب بخشش می کنم واخرین حرف من این است که

بعد ازشهادت من گریه نکنید.شهید عزا دار نمی خواهد بلکه پیرو راه میخواهدامید وارم وقتی که بر جنازه ام

وارد میشویدچنان استقامت کنی وخوشهال باشی که پسرت در راه خدا شهید شده و خواهرانم زینب گمنه باشید

ازملت ایران می خواهم که به ریسمان محکم الهی چنگ بزنیدواز تفرقه ونفاق بپرهیزید وگول منافقان کوردل

رانخورید والسلام علیکم ورحمت الله وبرکات

1361/2/10حسین عربنژاد

طبقه بندی: بدر، 
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 1 اسفند 1387 توسط حمید رضا اسدی