تبلیغات
. - شهید زادخوش وسردار سلیمانی

.
 
درمقرلشکر41ثارالله در نزدیکی اهواز مستقربودیم یک روز من وجوادویکی ازدوستان که دوربین عکاسی داشت به منظور عکس  گرفتن بیرون  رفته  بودیم که  با سردار سلیمان که فرمانده  لشکربودمواجه شدیم به محض دیدن سردار تصمیم گرفتیم با ایشان هم عکس یادگاری بگیریم  از انجائی که سردا سلیمانی  جوادرابه واسطه  اشنائی  با برادر بزرگترش می شناخت وخبر از شخصیت وشوخی  هایش داشت در حالی از سمت مقابل به سمت ما می امداز همان  دور به جواد گفت من باشما عکس نمی گیرم جوادهم بی معطلی وباخونسردی گفت:ما که نمی خواهیم با شما عکس بگیریم دوربینمان را به شما بدهیم تا از ما عکس بگیرید.شوخ طبعی جواد لبخند را بر لبان فرمانده لشکر نشاندوایشان در حالی که می خندید به سمتمان امد وعکس یادگاریگرفتیم                                                                                         راوی:حسن منصوری همرزم شهید
طبقه بندی: بدر، 
برچسب ها: خانوک، شهدای خانوک، زادخوش، سلیمانی، حاج قاسم سلیمانی، 41ثارالله، سردار سلیمانی،  
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 17 دی 1393 توسط حمید رضا اسدی