تبلیغات
. - روز ملی شهدا وسالروز شهادت شهدای عملیات بدر گرامی باد

.
 
شهید محمد جواد زادخوش و شهید سید رضا مهدوی

نوشته شده در تاریخ جمعه 22 اسفند 1393 توسط حمید رضا اسدی