تبلیغات
. - پدرم روزت مبارک

.
 
در آسمانی ترین روز زمین در دیار آسمانی ها به انتظارت نشسته ایم

روز پدر نزدیک است و می دانم تو هم چون دیگر فرزندان شهید دلت جای دیگر است. می دانم که این روزها بیشتر سراغ عکس بابا می روی.

مزار بابا را تصور می کنی غرق گل و می دانم که گاه، آرزو می کنی که بابا را آنگاه که نگاهت می کند، ببینی و در آغوش بگیری.

چند سالی می شود که گلزار شهدا در روز پدر پر است از فرزندانی که به شوق دیدار بابا شاخه گلی به دست در جشن دیدار با پدران آسمانی شرکت می کنند.





نوشته شده در تاریخ سه شنبه 8 اردیبهشت 1394 توسط حمید رضا اسدی