تبلیغات
. - لشکر 41 ثارالله را بهتر بشناسیم

.
 

 

به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی ایران وتشکیل وتقویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وضرورت حضور همه جانبه این

نیروی مردمی در عرصه های مختلف جهت حفظ وصیانت از کیان نظام مقدس جمهوری اسلامی وانقلاب جهانی اسلام ومبارزه

با استکبار وصهیونیزم جهانی وایادی داخلی انها پاسداران خطه کرمان با حضوری فعال در مناقشات ودر گیریهای کردستان

اداره ومحافظت شهر مهاباد را به عهده گرفت,این برهه اولین صحنه رزم بود که شالوده وزیر بنای فرماندهی وتشکیلات رزمی

پاسداران دیار شهید پرور کرمان محسوب می شود.با شروع جنگ تحمیلی اولین گروه پاسداران ونیروهای مردمی به صورت

داوطلب به جبهه ها شتافتند .ودر عملیات ایذایی اولیه و جنگهای نامنظم در مناطق سومار کرخه ابادان جزیره مینو سوسنگردو..

شرکت داشتند وبه نیروهای کرمانی مشهور بودند.بعد از عزل بنی صدر خائن وفرار سردمداران وایادی استکبار وضعیت جبهه ها

تغیر کرد وطرح ریزی عملیات های بزرگ انجام گرفت.اولین عملیات منسجم وکلا سیک ثامن الائمه بود که نیروهای کرمان به

صورت سازمان گردان شرکت نمودند ودر عملیات بعدی به عنوان تیپ وسپس لشکر ثار الله حضور موثر وتعین کننده ای را در

8سال دفاع مقدس ایفا نمودند.

شالوده لشکر 41ثارالله بعد از عملیات رمضان وباحضور نیروی استانهای کرمان-سیستان وبلوچستان وهرمزگان پایه ریزی شد

ودر عین حال حضور ذاتی وبومی,امنیت جنوبشرق در دستور کار پاسداران کرمان قرار گرفت.(کد41برگرفته از کدرمزحاج قاسم

سلیمانی در عملیات اطراف شوش میباشد)وتقریبا در تمامی عملیاتهای رز مندگان اسلام,جز لشکرهای خط شکن وپیروزی افرین بود

در عملیات والفجر8 وکربلای5نقش کلیدی وبارز این لشکر بر هیج کس پوشیده نیست

عبور از اروندوشکستن اولین خطوط انسوی رودخانه وحشی اروندخروشان ودفاعی جانانه در مقابل پاتکهای ارتش عراق,پیشروی

وتصرف سرپلهای بسیار حساس در جزایر بوارین,کانال ماهی و.....همه وهمه گوشه ای از رشادتهای نیروهای جان بر کف سپاهی

وبسیجی این لشکر بود وبر این عهد وپیمان گلهای سر سبد لشکر,سر بر مهر خون نهادند.سرداران سر افراز ودلاورانی همچون

حاج قاسم میر حسینی,حاج یونس زنگی ابادی,حاج احمد امینی,حاج مهدی طیاری حاج مهدی زندی حاج عبد المهدی مغفوری,شول

عابدینی گرامی تهامی عرب نژاد ودها سردار وهزاران شهید والا مقام پاسدار بسیجی وسربازان دیگر.

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 16 فروردین 1388 توسط حمید رضا اسدی