تبلیغات
. - شهید مسعود

.
 

سال 63 بود، رفت پیش امام و عکسشو داد به امام

گفت: اگر میشه محض تبرک یه جمله بنویسید تا از شما پیر جماران یادگار داشته باشم.

امام گوشه عکس نوشتند «خداوند این شهید مسعود را رحمت فرماید    روح الله موسوی الخمینی»

حیرت زده مانده بودیم که چه سٌری در کار است!؟

و اکنون پس از 26 سال همه از این سٌر مرید و مراد با خبر شدیم که، امام خود شهدایش را انتخاب می کند.

گزارش تصویری تشیع پیكر سردار شهید حاج حسین اسدی در ادامه مطلب                                   

        

 

 

 

        مراسم تشیع پیكر سردار شهید حسین اسدی

                    

گویا راه شهادت برای مردان بزرگ واسمانی که وصال سرزمین دوست راکعبه مقصود خود ساخته اند.همواره گشوده است

اری شهر خانوك یك بار دیگر بوی شهادت را در خود حس كرد.واین باركسی كه خود را وقف شهدا می دانست

وبعد از این همه سال خود را از شهداجدا نمی دید.و سه شنبه هر هفته بیاد یكی از همرزمانش دعای توسل 

هیئت شهدارا برگزار می كرد .كاسه صبرش لبریز شد وبه سمت خیل عظیم همرزمان وكربلائیان شتافت.وپیكر

اودرروز سه شنبه ودر جوار دو برادرش شهیدان عبدالرضا اسدی وحسن اسدی وسایر همرزمانش ارام گرفت

ودعای توسل این سه شنبه بدون او ولی با یاد او بر گزار شد.

             

            

                 

طبقه بندی: فتح المبین، 
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 29 مهر 1388 توسط حمید رضا اسدی