تبلیغات
. - سردار شهید عباس عربنژاد خانوکی

.
 

                                سردار شهید عباس عربنژاد    

                             بسم الله الرحمن الرحیم                

ای اهل ایمان در پیش برد کار خودصبر ومقاومت پیشه کنید وبه ذکر خدا ونماز توسل جوئید.که خدا یاور صابران است.وان کسی که در راه خداکشته شده مرده مپندارید,بلکه او زنده ابدی ولیکن شمااین حقیقت را در نخواهید یافت.

باسلام  به روح  پاک شهیدان شهدای جهان اسلام که سالارشان امام حسین (ع)ودیگر پویندگان راهش,پس از چهاده قرن شهیدانی گرانقدرهمچون شهید مظلوم بهشتی ودیگر یارانش که کربلای مجدد در ایران,به وجود اوردند.وسلام  به رهبر عالی قدرمان که با خنسی کردن توطئه های ابرقدرتانرا به خاک مالید.

وسلام ودرود به شما ملت عزیزوشهید پرور ایران که با وحدت از هم ناگسستنی خودمنافقین دیو صفتزمان را از صحنه جهان وسرزمینتان رسوا وبیرون کردید.

ملت عزیزهمانطوری که میدانید امروزه به راستی  در میهن اسلامی مان همه جا یش مانند جبهه است,وهرلحظه برخورد جدی بین روشنی وتباهی وجود دارد.انان که غسل شهادت می کنند وعزیزترین وگران بها ترین دارائی یعنی جان خود را صادقانه وعاشقانه در راه تعالی اسلام فدا می کنند این عشق را در سر دارند که راهگشای نسلهای اینده  هستند وباور دارند,کسانی درتصدی امور مملکت قرار دارند که از خود انها هستند,وبرای انها کار می کنند در واقع برای مستضعفین می جنگند.تا نسلهای اینده با عظمت ودرک فلسفه شهادت همیشه اماده باشند که راه نفوذی دشمن را ازهرسو که باشد چه شرق وچه غرب سد نمایند.

حال که ما چنین راهی را در پیش داریم چقدر کم سعادت است کسی که در بستر جان دهد واز این فیض عظیم محروم بماند,ومن از شما ملت عزیز عاجزانه می خواهم کهدر راه وحدت ویکپاچه شدن تا انجا که توان دارید کوشش کنید تا بتوانید نقشه های مخالفین اسلام راهمچون گذشته در نطفه خنثی کنید.وهمچنین از همرزمان خود تقاضا دارم برای پاسداری از خون شهیدان که مسئولیت بسیار سنگینی است ,راه انها را ادامه دهیدوسپاه اگر بتواند باخانواده های مستضعف برنامه و جلساتی گسترده داشته باشد ,وبا سرکشی به این خانواده ها درد دلها ومشکلات انها را ارزیابی کنند وبه مقامات مسئول راهنمائی لازم را مبذول دارند.وفقط به خانواده شهدا اکتفا نکنند چون ای افراد هم به مرور زمان به خانواده شهدا می پیوندند در صورتی که بسیاری از مشکلات رااز اول داشته اند.

من به مادرم که از جانم اورا بیشتر دوست دارم سلام میرسانم وبه حلالیت او محتاجم,امید وارم که مرا ببخشد من خیلی دلم می خواست که برایش کارهای بیشتری انجام دهم وهر وقت اورا می دیدم واقعا خوشهال میشدم

وهمچنین به پدر مهربانم نیز سلام می رسانم که برای من زحمت بسیار کشیدی وحق بزرگی بر گردن من داشتی,امیدوارم مرا ببخشی وعفو کنی ودر شهادت من صبر واستقامن پیشه کنید وبرایم اشک نریزید که این افتخاری بزرگ است که نصیب من وشما شده استاز شما می خواهم کاری کنید که شهدت من باعث مقام تر شدن وکوشش بیشترتان برای انقلاب اسلامی باشد نه اینکه خانواده شهید هستید توقعی بیشتر از دیگران داشته باشید وبدانید فرزندتان امانتی از طرف خدا نزد شما بود که با سر سلندی وبه بهترین نحو این امانت خود را پس دادید

شهید عباس عربنژاد خانوکی

کنون با توسخن دارم من ای مادر____________وصیت باشداین شعرم به تومادر

بدان مادر که این فرزند توهرروز هرشب_______به فکرش دائم این باشد

که اید لحظه ای که دررهمعشوق بازد سر________ولی مادر سفارش میکنم بر تو

که ازتقصیر این فرزن خود بگذر_______________حلالم کن  حلالم کن تو ای مادر

نکن گریه نکن افغان_________________________صدا را حبس کن در سینه ات مادر

به هنگامی که تو در خانه می باشی________________وقاصد این پیام ارد

                     که عباست      شهید   گردید

اه شادی کن ,,,,به خاک انداز خود را,,,,,,,شکر کن الله را مادر,,,, ودیگر مطلبی دارم,,وامید این بود که من گم نام جان بازم هنگامی که بر خاک افتم ودر خون خود غلتم  بیاید دشمن وازمن ببرد سر,,مخور غصه تو ای مادر,,,که قبر این جوانم را نمی دانم,,,که بر بالین او ناله وافغان بردارم,,, نگاه کن مادر  اطراف خود را خب بین   همه این خفتگان فرزند تو باشند ,,,,همه این خفتگان فرزند تو باشند

 

                                         خدایا خدایا تا انقلاب مهدی (عج)                                  عباس عرب نژاد

                                                                          راه خمینی را نگه دار                22/4/1361

طبقه بندی: بدر، 
نوشته شده در تاریخ شنبه 7 آذر 1388 توسط حمید رضا اسدی