تبلیغات
. - شهید سید احمد مهدوی

.
 

 

    


                                           

       شهیدان سید رضا وسید احمد مهدوی

مپنداریدکسانی که درراهخدا کشته شده اند,مردهاند.بلکه زنده اند ونزد

                    پروردگارشان روزی می خورند((اینجانب سید احمد مهدوی خانوکی پس

                    ازچند مرتبه ماموریت در کردستان موفق شدم که به جبهه های جنوب کشور

                    اعزام شوم.تا بتوانم در جنگ علیه کافران وصدامیان بعثی شرکت نمایم.واز

                    این موضوع خوشهال می باشم امید وارم این دفعه به ارزوی همیشه خود که شهادت

                    در راه خدامی باشد برسم واز تمام امت مسلمان وشهید پرور ایران می خواهم

                    که دست از امام عزیزمان برندارند.وهمیشه گوش به فرمان او باشند.وجلوی این

                     عوامل داخلی که در شهر ما به عنوان مجاهدین شلوغ می کنند,انها را سرکوب کنید

                   چون که این افراد فاسد می باشند,ووابسته  به شرق وغرب می باشند.از مردم می خواهم

                    که این مزدوران امریکائی را یک لحظه راحت نگذارندتا کشوراز این افراد ناپاک وفرصت

                   طلب پاک شود.

                    اگر روزی به ارزوی دیرینه خودکه شهادت می باشدرسیدم از پدر ومادر وخواهرانم

                    می خواهم در مرگ من اشک نریزند وصبور باشند,چون که خداوند صبر کنندگان را دوست دارد.

                     واز مردم تقاضا دارم:هر چه زودتر راهی جبهه ها شوندو مزدوران بعثی رااز خاک میهن

                     اسلامی ریشه کن کنند.پدر ومادر عزیزم از شما قدر دانی میکنم وامید عفو دارم وخیلی

                    خوشهالم که چنین فرزندی را پروراندید ودر راه خدا هدیه کردید,من امنتی در نزد شما بودم

                     که خدواوند امانت ناقابلش را از شما گرفت .شما ناراحت نباشید زندگی دنیوی به هیچ دردی

                    نمی خورد.وچه بهتر که بتوانم در راه خداوند شهید شوم وبه لقا الله بپیوندم ودر پایان از همه

                    امید عفو دارم

                      ما زنده به انیم که ارام نگیریم                             2/4/1360سید احمد مهدوی خانوکی

 

                                     

              

طبقه بندی: بدر، 
نوشته شده در تاریخ شنبه 7 آذر 1388 توسط حمید رضا اسدی