تبلیغات
. - تشیع پیکر شهید مجید اسدی محمد

.
 

شهید مجید اسدی                      

                                           

                                            

 

 

 

طبقه بندی: فتح المبین، 
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 13 بهمن 1388 توسط حمید رضا اسدی