تبلیغات
. - شهر خانوک گنجینه ای از هشت سال دفاع مقدس

.
 

                           بسم الله الرحمن الرحیم

     

ازشهر خانوک می توان به عنوان موزه ای که در ان خاطرات واثار فراوانی ازدفاع مقدس

یافت میشود نام برد،شهری که روزگاری مردمانی همدل وبا همبستگی بی مثال،عاشق اسلام وجان باخته اهلبیت(ع)،مردمی مبارز که پابه پای مردم دیگر استان مبارزاتشان رابر علیه رژیم ستم شاهی اغازکردندوتامیتوانستند محل خودرا از مزدوران رژیم پاک سازی کردند وخانوک را به یک پایگاه امن برای مبارزان استان تبدیل کردند،تا حدی که اکثر جلسات انقلابیون در  شهرخانوک برنامه ریزی می شد.

   مراسم علم بندان در روزهای اول محرم در شهر خانوک

                                            

 

تا اینکه روز موعود فرا رسید ودربهمن ماه 1357انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(ره)به پیروزی رسیدواهالی خانوک نیزهمانند مردم دیگر خوشهال ومسرور به جشن وپایکوبی پرداختند،واین شادی چندی طول نکشید وکشور عزیزمان مورد تجاوز بیگانگان قرار گرفت .واهالی که طاقت حضور بیگانگان را در وطنشان نداشتن ودین وائین خود را در خطر می دیدند لباس رزم به تن کردند وبه ندای رهبر خویش لبیک گفتند وعازم جبهه ها شدند.جمعیت خانوک دران دوران بیش از چهار هزار نفرنبود ومی توان گفت همه این چهار هزار نفر درمبارزه با دشمن سهیم بودند،هیچ خانواده ای در این محل نبود که فرزندی با شرایط جبهه داشته باشد ولی دراین نبرد نا برابر حضور نداشته باشد حتی انهایی که سن وسال کمی داشتند ونمی توانستند در این نبرد حاضر شوند با دست بردن در شناسنامه ها خود را به همشهریانشان می رساندند.                                        

زنان خانوکی نیز با راه انداختن گروه های خیاطی ونانوائی وبسته بندی وتهیه مربا وترشی جات به پشتیبانی از فرزندانشان می پرداختند،این زنان به سرکردگی کربلائی زهرا مهدوی روزانه در حدود هفتاد تنور نانوائی اماده پخت نان می کردند وهر هفته حاصل زحمات این زنان از خانوک توسط کامیونها بارگیری وراهی جبهه ها می شد.وهرچند وقت یکبار پیکرغرق به خون عزیزی به اغوش خانواده اش باز می گشت،اما این شهادت ها از غیرت وهمت اهالی کم نمی کرد،واراده انها رابرای ادامه راه محکم تر می کرد.                     

جوانهای خانوکی علاوه برمبارزه در خط مقدم جبهه از نظر فکری هم یاری رسان لشکربودند.انها بنیان گذاران تیپ زرهی ومهندسی رزمی وموتوری لشکر41ثارالله بودند،که از جمله انها می توان به سردار شهید حمید عربنژاد فرمانده سپاه مهابادوفرمانده محور عملیات لشکروسردار شهیدعباس عربنژاد فرمانده مخابرات لشکراشاره کرد.                

طبقه بندی: بیت المقدس 7، 
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 30 آذر 1389 توسط حمید رضا اسدی