تبلیغات
. - شهید مجید اسدی در وصیت نامه اش می گوید

.
 
                                                                 


دنبال این ضرب المثل قدیمی نباشید که می گویند چراغ گوشه نشینان مدام می سوزد پس چرا حضرت امام حسین (ع)گوشه نشین نشدمردانه جنگید اهلبیتش را به اسارت بردندوما که برای همان حسین بر سر وسینه می زنیم اوست که می فرمایدمرگ با عزت زعیش در ذلت بهتر است از هم گسیختگی ما دنباله اش سوءاستفاده بعضی از مسئولین از خدا بی خبر خواهد بود که بزرگترین مجرمان رابا تلفنها وسفارشات بی گناه قلمداد می کنند وازادانه در اجتماع رها می کنند،حتی بعضی مواقع از انها طرف داری نیز می کنند.مردانه جلوی انها ایستادگی کنید وهرگونه کار وحرفی را انجام ندهید،مگر رضای خدا در ان باشدطبقه بندی: بدر، 
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 5 دی 1390 توسط حمید رضا اسدی