تبلیغات
. - شهید حسن اسدی

.
 

تیربار چی بودخط پیاده عراق رابه شدت اذیت میکرد.

گلوله تانک به کنارش خوردوباعث بر هم ریختن تعادل او

شد،با این حال به سختی خودرا به لب خاکریز می رساند

دراین هنگام دستش را به علامت پیروزی بالا  برد تیر

دشمن به دستش می خورد وروی زمین می افتد........

دشمن به او می رسد واسیر می شود.   

                  

......دستهایش را می بندند وبدن مطهرش را زیرتانک کینه

له می کنند......                                                    

مادر شهید می گفت همه انهایی که در جبهه هستند جلویی

دوربین ظاهر می شوند یا مصاحبه انها از رادیو پخش می شود

ولی این ارزو به دل ما مانده که صدای تورا هم بشنویم ،

به مادر

این چنین جواب می دهد که مادرم حضور ما در جبهه برای این نیست

که با ما مصاحبه کنند واز تلویزیون پخش کنند ما با نیت وهدف دیگری

به جنگ امده ایم وبرای رسیدن به هدفمان تااخرین نفس  خواهیم جنگید

طبقه بندی: شهدای جانباز، 
نوشته شده در تاریخ جمعه 28 بهمن 1390 توسط حمید رضا اسدی