تبلیغات
. - از مجموعه اشعار مرحوم حاج اکبر انصاری(عربنژاد

.
 

ای توثروت مند دانی ثروتت ازآن کیست**********گرنمی دانی،بدان،مال خدا،مال تونیست

چند روزی، این امانت از برای امتحان**********برتوداده ،آن خدای خالق روزی رسان    

گرنمودی شکر،نعمت بهر تو افزون کند**********ورنمودی کفر،نعمت ازکفت بیرون کند   

شکرآن باشدکه ازاین مال وثروت پاره ای**********بذل وبخشش کرده باشی بهریک بیچاره ای

گرچه مال هستیت باشد زمین وآب وباغ**********بادهستی رابرون کن ازدرون وازدماغ      

سهم خود راحق خود دان،سهم آنان رابده**********گرزکات ومال داری،بینوایان رابده         

خمس آن را رد نما ،تا مال تو گردد حلال**********ورنه گردد مال از بهر خودت وزر  و وبال      

گر تجارت می کنی انصاف کن در کار خویش**********هی مزن بر جان مسکینان بیچاره  نیش

پند (انصاری)شنو ای گفته ها را گوش کن**********نفس سرکش را درون خویشتن خاموش کن

طبقه بندی: بیت المقدس، 
برچسب ها: خانوک، شاعر خانوکی، انصاری،  
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 9 اسفند 1390 توسط حمید رضا اسدی