تبلیغات
. - سخنرانی سردار سلیمانی در سال گرد شهادت سردار شهید حاج حسین اسدی

.
 سخنرانی سردار سلیمانی در سالگرد شهید حاج حسین اسدی
به نام پروردگار صالحان وراستگویان

خداوند را سپاسگزارم که مجدداً توفیق شرفیابی به محضر شریف خانوادة معظم شهدا که حق زیادی به گردن ما دارند، نصیبم شد. خانوک، افتخار کرمان است و این افتخار به دلیل سرو قامتانی است که در این شهر زندگی کردند و مردانه به مصاف دشمن رفتند و به شهادت رسیدند.
بنیانگذار تیپ 3 خانوکی ها هستند. بنیانگذار مهندسی لشکرثارالله، خانوکی ها هستند. بنیانگذار موتوری لشکر ثارالله، خانوکی ها هستند.

خداوند را سپاسگزارم که مجدداً توفیق شرفیابی به محضر شریف خانوادة معظم شهدا که حق زیادی به گردن ما دارند، نصیبم شد. خانوک، افتخار کرمان است و این افتخار به دلیل سرو قامتانی است که در این شهر زندگی کردند و مردانه به مصاف دشمن رفتند و به شهادت رسیدند. بعضی هاشان مجروح شدند و به عنوان شهید زنده در بین شما هستند. خانوک پیوسته قرار دارد و سرداران بزرگی از این شهر و دهستان و روستای دیروز، موجب آبادانی لشکر ثارالله بوده اند. عرب نژادها، اسدی ها، مهدوی ها،زادخوش ها و شاید فامیل های فراوان دیگری از این شهر.
تا آنجایی که حافظه من قد می دهد بیشترین خانوادۀ چند شهید در همین شهر قرار دارند. عموم خانواده ها 2 و 3 شهید داده اند  و بهترین کارهای لشکر ثارالله، متعلق به همین شهر است. بزرگ مردی هم از این دیار این اواخر به شهادت رسید و ما قریب 30 سال با هم سابقه رفاقت داشتیم. هم کاری و هم یاری داشتیم. شهید حسین اسدی و قبل از آن ها سرداران دیگری مال این جا و به معنای حقیقی سردار بودند. شهید حمید عربنژاد، شهید عباس عرب نژاد، شهید مجید عرب نژاد، شهید عبدالله عرب نژاد، مهدوی ها.
از این شهر پدرها و مادرهای فراوانی به جبهه می آمدند.یادم می آید مرحوم آقای زادخوش را رحمت الله علیه با پسرهای خودش به جبهه آمد.او با پسرهایش شوخی می کرد و همین جور پدر شهید اسدی ها. این شهر، شهر ذی نعمت وارزشمندی است که جای تعظیم دارد.جای تکریم دارد. جای ورود با وضو دارد. مرحبا به خانوک، مرحبا به مردم خانوک، مرحبا به این دینداری به این وفاداری مردم به انقلاب، به رهبری، به این امتحان بزرگی که پس دادند.
من به نوبة خودم به عنوان یک عضو از این خانواده و از این جنگ، ازهمة کسانی که برای بر پایی این جلسة معظم و بسیار با شکوه تلاش کردند، خصوصاً برادران عزیز سپاهی خودم سردار افشار که خودشان شهید زنده هستند و همراهانشان و همکارانشان در تیپ 3 تشکر می کنم. تیپ 3 اساسش مال همین خانوک است، بنیانگذار تیپ 3 خانوکی ها هستند. بنیانگذار مهندسی لشکرثارالله، خانوکی ها هستند. بنیانگذار موتوری لشکر ثارالله، خانوکی ها هستند.
صحبت های فرزند شهید، جامع و کامل بود وآدم خجالت   می کشد بعد از صحبت های مرضیه خانم که حرف های بسیار قیمتی و دلنشینی بر زبان جاری کرد، سخن بگوید.
من از دیروز حسینِ نمی خواهم خیلی صحبت بکنم. قدر مسلم دیروزِ حسین اسدی رضون الله تعالی علیه، امروز او را ساخت.
 آن چیزی که مهم است، شهید با استفاده از اخلاص  برخاسته از پنج اصل اساسی دین، به این مقام عظیم رسیده است. می توان گفت همه شهدای ما شهدای حقیقی اصول  دین اند. یعنی وقتی می گوییم توحید، توحید در تصوّر شهید متفاوت است، با توحیدی که ما تصوّر می کنیم. لذا آن تصوّر از توحید، به این شهید معرفت داد که او را به این مقام عظیم و بزرگ برساند.تعریف و تصوّر شهید از نبوت با تعریف و تصوّر ما از نبوت متفاوت است.آن تعقیب و آن اخلاص در تبعیت، ساختار وجودی شهید را ساخت و او را به این مقام رساند. تصوّر شهید از امامت و ولایت با تصوّری که ما داریم ورفتاری که ما نسبت به ولایت و امامت داریم یک تصوّر و رفتار و عمل متفاوتی است.
در زمان امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و در زمان رهبر عزیز و بزرگوارمان، حضرت آیت الله العظمی خامنه ای این مریدان، بدون  این که از نزدیک  رویت کنند امام خود را، رفتند و جان خود را در راه ولایت فدا کردند.حالا بعضی ها توفیق دارند و به دلیل  همین توفیق آنها مورد بازخواست بیشتری  هستند، توفیق حضور و مراوده دارند. توفیق رفت و آمد با رهبری دارند و تکلیفشان سنگین تر است.
 آن صحنه هایی که خیلی از شماها اهل جبهه هستید و در جنگ دیدید، در عشق به امام و فداکاری نسبت به امام و ولایت، شبیه ساز است. وقتی توی مهران در کربلای یک می خواستیم عملیات بکنیم، انگیزه ای برای عملیات در کربلای یک نداشتیم. مهران خیلی در آن برهۀ جنگ، تاثیر جدّی روی جغرافیا در منطقۀ جنگ نداشت. اما چون دشمن خیلی تبلیغ کرد به نوعی مهران را در تبلیغات خودش مثل تهران  قلمداد کرد، امام از طریق آقای هاشمی رفسنجانی پیغام دادند به جبهه با این لفظ بسیار صمیمی و پدرانه توأم با محبت که « به بچّه ها بگویید مهران را پس بگیرند».این کلام امام انگیزه ای شد برای بازپس گیری مهران که اتفاقاً از موفّق ترین عملیات های جنگ بود که بعد از کربلای 5 درسخت ترین زمین هم انجام گرفت. حجم بسیار زیاد و ارزشمندی از سرزمین ایران آزاد شد. شهر مهران نه تنها آزاد شد، بلکه همه ارتفاعات مشرف به مهران هم آزاد شد.
در جنگ تحمیلی برادرهایی بودند که سرِرفتن به قتلگاه با هم بحث داشتند. دوتا جوان رفسنجانی به نام محمّد و احمد قنبری که شاید کمتر از دو سال تفاوت سنّی داشتند، این دوتا جوان رعنا و زیبا آمدند پیش من توی عملیات والفجر 8. احمد بزرگتر از محمّد بود اما در هیکل، محمّد بزرگتر از احمد نشان می داد. هر یک اصرار بر حضور خود و عدم حضور دیگری داشتند. استدلال احمد به عنوان  برادر بزرگتر این بود که      می گفت: مادرم، برادرم را به من سپرده  و اگر برادرم شهید شود، من نمی توانم دیگر به جبهه برگردم. چون مادرم مانع می شود. برادر کوچک تر اصرار می کرد چون برادر بزرگترم که مادرم مرا به او سپرده، شهید شود مادرم مانع من  می شود. لذا  هر دو رفتند و شهید شدند. شهید عالی یک نوجوان نوزده ساله که به این معرفت رسیده بود شاید کمتر از 19 سال داشت. شب عملیات روی سیم های خاردار می خوابید وبه بچّه ها اصرار و التماس می کرد که از روی او رد شوند. این ها شهدای حقیقی اصول دین بودند. یعنی همه ی اصول دین در وجود آنها تبلور پیدا کرده بود. اسدی از این جا به آن جا رسید. اسدیِ دیروز یک اسدی بود که امر به خیر می کرد. امر به مسجد می کرد. امر به صلاة می کرد. امر به ساخت مسجد می کرد. امر به قبرستان شهدا می کرد. اما اسدی امروز متفاوت از اسدی دیروز است. این مرتبه از باورهای دینی آنها را از تسلیم به صدق و از صدق به یقین رساند.
اگر این مرحله را طی کردند فرقی بین آنها و خدای آنها نیست. این خیلی دعای بزرگی است فرمود: بنده من  مرا  اطاعت کن، تو را مثل خودم می کنم. من می گویم باش، می شود. تو هم می گویی باش می شود.بعضی وقت ها تکبّر و خود بزرگ بینی جلوی چشم مان را می گیرد. یا گاهی مقام علمی،انتصابی،اکتسابی، نظامی و یا حوزوی موجب تکبّر ما می شود، یا ثروت وجمال، ما  را کور می کند.
حسین اسدی تا دیروز توی همین ده، مثل یک آدم معمولی بود. ما فکر نمی کردیم او از اوّلیای بزرگ الهی است. چرا اوّلیاء ما به هر کسی می رسیدند چه بزرگ تر و چه کوچک تر از خودشان، در سلام، تقدم داشتند. این خصلت انبیاء ماست. خصلت بزرگان ما هم همین بود.
خداوند سه چیز را درسه چیز مخفی کرده است.اخفاء ثلاثه به ثلاث «اخفاء سخطه فی المعصیة»
خداوند غضب خودش را، سخط خودش را، خشم خودش را در معصیت ها پنهان کرده، این که کدام معصیت ممکن است خدا را خشمگین کند، خدا را ناراحت کند، غضب خدا را برانگیزد، معلوم نیست. شاید همان چیزی که شما کوچک ترینش می دانید، با یک تکبّر، نگاه خاص و راه رفتن خاص که به ظاهر هم عادی است، یا یک باد در غبغب انداختن خدا را ناراحت بکند. اشک یک بی گناه را، یک فقیر را، یک یتیم را در آوردن، همان خدا را ناراحت می کند. کدام»خفاء سخطه فی المعصیة» و « اخفاء رضاعه فی الطاعه».خدا رضایتش را در عبادت ها مخفی کرده، کدام عبادت خدا را بیشتر خوشحال می کند؟ نماز شب زیاد خواندن، نافله زیاد، مسجد زیاد، رکوع زیاد، دل یک پیرزن را خوشحال کردن یا صلۀ رحم؟  چه چیزی   می تواند خدا را خوشحال کند؟
ائمة ما، بزرگان ما در انجام همه این اخلاقیات حریص بودند. پیش قدم بودند. به آن توجه جدی داشتند و به ما توصیه کرده اند. بخشی عظیم و بیش از هفتاد درصد از احادیث و روایاتی که برای ما به جا مانده است در باب ادب است . آداب ورود به مسجد، ادب دفن میت و.....
خداوند اوّلیاء خودش را در بین بندگانش مخفی و پنهان کرده. به این دلیل نباید به کسی به دیده                     بی احترامی و بی ادبی نگاه کرد. به این دلیل باید در احترام و ادب پیشگام بود. شاید همان کسی که به چشم نمی آید،  همان کسی که کارگرتان هست، همان اوّلیاء خدا باشد. اوّلیاء خدا حتماً نباید یک نشانه های ویژه ای داشته باشند. شما نگاه کنید به این نوّاب اربعة امام زمان (عج). یکی شان روغن فروش بود. از جمله  اصحاب بزرگ حضرت امیر المومنین علیه السلام، میثم تمّار بود. میثم تمّار یعنی کی؟ میثم تمّار حتماً نباید رئیس عشیرة فلان باشد، عالم فلان بوده باشد.شهید حسین اسدی از همان اوّلیاء مخفی بود.در کنار ما زندگی کرد و بارها او را ملاقات کردیم، سلام و علیک کردیم، امروز حسرت آن روز را می خوریم. خب شهید چند اثر مهم دارد.
یک بخش از اثر شهید مربوط به خود شهید است. درک آن برای ما ساده نیست. این که این شهید تبدیل شد به یک انسان ابدی. این ها انسان های ابدی هستند. زندۀ ابدی هستند. بالاترین آیات قرآن، حماسی ترین آیات قرآن، مربوط به جهاد و شهادت است. شهدا می رسند به مرحله ای که خودشان   می فرمایند: ای کاش دوستان من، اقوام من می دانستند که خداوند مرا مورد مغفرتش قرارداد و مرا وارد جبهه اش کرد و مرا از برگزیدگان، ازکرامت یافتگان خود قرار داد. یک اثر در خود شهید دارد و شهید را جاودانه و ابدی می کند. آن نامی که هرگز گُم نخواهد شد و آن مزاری که تبدیل به زیارتگاه های حقیقی خواهد شد، قبور شهدا است. در هر کجا قبر شهیدی وجود دارد، هر چه زمان بر او بگذرد، او پرتاثیرتر و موثرتر می شود، کما این که شهدای ما از زمان شهادتشان در جنگ که تا حالا بیش از 20 سال می گذرد، اثر وجودی آنها بیش از دوران قبل از شهادتشان بوده است. عطش جامعة ما، عطش جوانان ما جوانانی که جنگ را ندیدند، جوانانی که با شهادت فاصله دارند،نسبت به شهدای ما، نسبت به شلمچه، نسبت به طلائیه، نسبت به این میدان های جنگ، یک عشق فوق العاده ای است.
دفاع مقدس،افتخار جامعه است.
 اثر دوم شهید در جامعه و در اطراف خود اوست. قطره تا وقتی قطره است یک باد ممکن است آن را خشک کند یا یک پرنده آن  را بردارد ببرد یا یک ذرة خاک را گِل کند، اما این قطره وقتی به دریا اتصال می کند، دیگر قطره نیست. دریا است. این ها قطراتی بودند که به دریای الهی وصل شدند، جزء او شدند. اساس زنده بودن شهید هم فلسفه اش همین است. چون او از یک جلد بشری انسانی خارج شده و به یک جایگاه رحمانی پیوسته است.
یک تیر آهن را به یک تکه آهن برسانید. هیچ تاثیری ندارد. اما وقتی این آهن را به یک مدار مــغناطیسی نــــــزدیـک         می کنید، خود این آهنِ سرد بی خاصیت،  تبدیل           می شود به یک خاصیت عظیم مغناطیسی  وخــودش خــــاصـیت مغناطیسی پیدا     می کند. یکی از اثرات وجودی شهید به دلیل اتصال به آن مدار مغناطیسی امامت و ولایت و نبوت وتوحید است. لذا قبر او شفابخش است. نام او شفابخش است. او وقتی به این اتصال می رسد واین نقطه را پیدا می کند، این نقطه عبودیت است. بالاترین رمز و والاترین مرتبة انسان، عبد بودن است.
اثر سوم شهید خصوصاً شهدای ما، اثر تاریخی است. این اثر، هم در ابعاد حکومتی است هم در ابعاد انسانی. وقتی این مرتبه از ایثار و فداکاری را هر کس می بیند این اثر تربیتی دارد. این ها یک تجربه های           ملموس اند. حس شده اند. امروز علت این که دشمنان ما به ما هجوم نمی کنند علی رغم این که خیلی دوست دارند ما را مورد هجوم قرار بدهند،چیست؟ آن چیزی که باعث شده دشمن جرأت نکند به کشور ما حمله کند همین مسئله شهید است که اثر بازدارندگی دارد.دشمنان فهمیده اند این ملّت، ملّت مقاومت، ایثار وفداکاری است. من بعضی وقت ها با یک سئوالاتی مواجه        می شوم در مورد این کمربندهای انفجاری که برخی به خود می بندند و منفجر می کنند و به آن    می گویند عملیات استشهادی!
والله در کربلای 5 و کربلای4 هر نفری که وارد عملیات می شد، استشهادی بود، اما نه مثل این استشهادی هایی که یک عده     بی گناه را می کشند.
 مشکل ما در شب های عملیات این بود که وقتی می خواستیم گردان خط شکن انتخاب کنیم، اگر به گردانی می گفتیم تو خط شکن نیستی، ناراحت می شد و فرمانده آن قهر می کرد. امتیاز وافتخار این بود که این فرمانده گردان، خط شکن است. ما میلیون ها نفر استشهادی و آمادۀ شهادت داشتیم. آن نویسنده آمریکایی گفت: شیعه به دلیل داشتن دو بال مهم، همیشه پیروز است . یکی بال ولایت و امامت و رهبری و دیگری بال سرخ شهادت است. این دوتا بال همیشه شیعه را پیروز می کند. همیشه در هر کجا باشی.
 اما اثر بیرونی آن، آنچه که شما امروز دارید می بینید در بیرون از مرزهای ما، که شما خیلی راحت از این ها عبور کرده و این ها را تحلیل می کنید، این ها حوادث خیلی مهم و بزرگی هستند. این لبنان را تصوّر کنید. مقام معظم رهبری فرمودند سفر رئیس جمهور محترم به لبنان تحلیل شود و عمیقاً مورد تفکر قرار گیرد. بعد از توطئه ها و ترفندهای مختلف در طول تاریخ،خدا این جمع محدود شیعه را از زیر شمشیر های خصم در تاریخ لبنان حفظ کرد تا ظهور انقلاب ایران و ایران را هم یکپارچه 92 درصد متشیّع نگه داشت برای این روزها که آن انسان شجاع کم نظیر تاریخ بشریت حضرت امام خمینی (ره) با شجاعت و با همین شیعیان، انقلاب برپا کند. خداوند شیعیان را از مصیبت ها حفظ کرد.در یک دوره ای امام موسی صدر که انشاءالله از بند دشمن رها شود،  یک تحرکی را انجام داد تا شیعه را از این وضع خارج کند. شیعه در سال 2000 اسرائیل را شکست داد، از جنوب لبنان بیرون کرد با قدرت مذهب. در سال 2006 در جنگ 33 روزه که جنگ عجیبی بود، همین خانم رایس وزیر خاجه آمریکا در بحبوحه جنگ وقتی صدای آن حجم خمپاره های وحشتناک اسرائیل وجود داشت، گفت: این صدای درد زایمان خاورمیانۀ جدید است.
فاصلة  عرض یک خیابان چقدر است؟ این طرف خیابان سنّی یا مسیحی نشین بود ومردمشان با اطمینان در امان بودند. می نشستند جلوی مغازه هایشان قلیون می کشیدند. آن طرف شیعۀ اهل بیت، همه آواره  بودند. ساختمان 16 طبقه ای را  که یکی از رزمندگان اسلام در آن ساکن بود،  منهدم کردند.
بوش در ملاقاتش در مسکو در جمع رهبران اروپایی وقتی از او در مورد جنگ لبنان و اسرائیل سئوال کردند، گفت: این ها مثل نجاست هستند که باید زود منهدمشان کرد.
 اردوگاهی برای 60 هزار اسیر در شمال فلسطین تهیه کرده بودند که 60 هزار نفر از مردم لبنان را ببرند آن جا. کشتی ها را برای مهاجرت شیعیان لبنان آماده کرده بودند که آنها را ببرند جای دیگری. شیعه در این جنگ نا برابر با نام حسین(ع) با نام اهل بیت این پیروزی      بهت آور را به وجود آورد. وزیر خارجه قطر گفت: من رفتم برای این که میانجی گری کنم در سازمان ملل، نماینده آمریکا و نماینده رژیم صهیونیستی در سازمان ملل به ما توهین کردند. گفتند تا حزب الله را کامل منهدم نکنیم و سلاح های او را نگیریم و آخرین نفراتش را از بین نبریم،از پا نمی نشینیم. این اثر شهدای ماست.
ما جنگ را برای خودمان کراهت می دانستیم اما خداوند آن را برای ملّت ما یک کوثر قرار دارد.یک خیر ابدی قرار داد. همه حالات آن خیر بود. شهدایش کوثر و سرچشمه های خیر بودند. آن اخلاق و رفتار حاکم بر جنگ، امروز تبدیل شده به یک فرهنگ در جامعه ما.قبل از آن  ما کمتر نهضتی را پیدا می کردیم که  بر پایه اسلام باشد در همین کشور خود ما بخشی عظیمی از مبارزاتی که انجام می گرفت، بر پایة مارکسیسم و سوسیالیسم بود. غیر از تحرکی که روحانیت داشت، دنیا پر از نهضت های مارکسیستی –کمونیستی و ناسیونالیستی بود.دفاع مقّدس آمد طرح جهان را عوض کرد یک  اثـر  اســـلامی  بخشــید  به   هـمه  ایتن 
جنگ ها، و پرچم های کمو نیسم،مارکسیسم و ناسیونالیسم پرچم های شکست خورده ای شدند و فرو افتادند. پرچم های اسلامی بلند شد. شما نگاه کنید به رنگ ها در داخل فلسطین، رنگ های سبز محمّدی، رنگی که به آن معنایی که در آن جا وجود دارد نه هر رنگی و هر معنای دیگری. پرچم های الله اکبر،پرچم های لا الله الا اله و نتیجه، پیروزی حزب الله بر اسرائیل شد. اسرائیل هیچ وقت به جبهۀ جنوب فکر نمی کرد. همه توجّهش جبهۀ شمال بود. امروز 2 جبهه به وجود آمده است.بعد از 60 سال که اسرائیل امروز در اوج بالندگی نظامی است و دارای ده ها بمب هسته ای می باشد، بنیانگذاران رژیم صهیونیستی اعلام می کنند رژیم صهیونیستی  در خطر است.این اثر شهدای ماست. این اثر خون هاست. چه چیزی برتر از این وجود دارد همه ما در صف مرگیم.به فرمودة قرآن: این سرنوشت همه ماست وتوی این مرگ ها این زیباترین رفتن است. کدام پدر است که برای عاقبت به خیری فرزندش دعا نخواند و چه عاقبت به خیری بهتر از شهادت.
حسین اسدی، خوش به سعادتت! چه زیبا و قشنگ و چه شهادت پرمعنا،پرمفهوم،پرفلسفه و پرتاثیری داشتی. باید به شهادت و تأثیرات آن با دید معرفتی نگاه کنیم. این ها برخاسته از این نظام است. این نظام ارزش این را دارد که انسان جانش را فدا کند
بزرگترین ارمغانی که امام خمینی رضوان الله تعالی علیه به این ملّت هدیه کرد که بعضی ها حماقت       می کنند و نمی دانند چه می گویند، ولایت فقیه است. ایران بدون اسلام منهای تشیّع، بدون فاطمة اطهر، بدون امیرالمومنین،  بدون امام حسین علیه السلام و امام حسن علیه السلام ،‌ بدون امام زمان(عج) نمی تواند بایستد. 700 سال تاریخ این ملّت گم بوده است. تا دوره ی صفویه، هر دوره ای یک کسی آمد بر این ملّت حکومت و تار و مار و تاراج کرد.ما بگوییم ما دنبال حکومت ایرانی در مقابل حکومت جمهوری اسلامی هستیم! این پندار غلطی است. تفکر غلطی است.قوام ایران اسلامی و بقای آن به رهبریت آن است. مردم از من قبول کنید من عضو هیچ حزب و جناحی نیستم و به هیچ طرفی جز کسی که خدمت می کند به اسلام وانقلاب تمایل ندارم. اما این را بدانید والله علمای شیعه را تماماً و از نزدیک می شناسم. الآن  14 سال شغل من همین است. علمای لبنان را می شناسم. علمای پاکستان را می شناسم. علمای حوزه ی خلیج فارس را می شناسم. چه شیعه و چه سنی والله، اشهد بالله، سرآمد همه این روحانیت، این علما از مراجع ایران و مراجع غیر ایران، این مرد بزرگ تاریخ یعنی آیت الله العظمی   خامنه ای است.
من با خیلی از علمای شیعه مکاتبه و از نزدیک مراوده دارم و می شناسم آنها را. ارادت داریم . دنبال تبعیت مردم از آنها هستیم. اما این جا کجا، آن جا کجا؟
بین ارض و سماء فاصله داریم. در حکمت این مرد، در اخلاق این مرد، در دین این مرد، در سیاست شناسی این مرد، در ادارة حکومت این مرد، دقت کنیم و در بازی های سیاسی، مرزهای خودمان را تفکیک کنیم. آدم ها می آیند و می روند آن چیزی که مهم است اتصال ما به ولایت است. آنچه که مهم است، حمایت ما از این نظام است. خون فرزندان و برادران و شهدای ما در این راه ریخته شده، این را باید توجه کنیم این توقع شهداء از ماست. عقل این را می گوید. منطق این را  می گوید. رسالت شهید این را می گوید. فهم این را        می گوید. دین و وجدان ما این را می گوید.
کو آن ارتش بعث عراق؟!
والله هر کس تیر به سمت این نظام انداخت، آواره شد. این کویت را نگاه کنید.امیر کویت آمد این فقیه عزیز پیرمرد استخوان خرد شده در محضر اهل بیت یعنی امام خمینی(ره)  را در کنار مرز کویت نگه داشت وراه نداد، چه شد؟ صدام به او حمله کرد او و همۀ ملّتش را تاراج و آواره کرد. بعد هم امیر کویت با عبای طلایی خودش، پای ریگان یا بوش را بوسید و گریه کرد که امام را برگرداند.
 کجایند آن کسانی که فرمان            می دادند؟ کو عبدالرشید؟ کو عزت الدونی؟ کو صدام؟ کو عدنان خیر الله؟
این ها معجزه نیست؟. این ها برای عزت ایران، معجزه است. از این ها درس بگیریم. خدا را قسم می دهم به محمّد و آل محمّد
 خدایا! شهدای دفاع مقدس و دوستان عزیز و شهید ما را، این شهید اسدی عزیز ما را در اعلی علیین قرار بده. خدایا! آنها را با امام شهیدان و با سرور و سالار شهیدان همنشین و محشور بگردان. خدایا! بر طول عمر رهبر عزیزمان بیفزا...
 طبقه بندی: شهدای جانباز، 
برچسب ها: سردار سلیمانی، سالگرد شهدای وحدت در خانوک، سردار شهید حاج حسین اسدی، شهدای خانوک، خانوک،  
دنبالک ها: سردار سلیمانی، سالگرد شهدای وحدت، شهدای وحدت، شهید حسین اسدی،  
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 23 فروردین 1391 توسط حمید رضا اسدی