تبلیغات
. - شهید علی بینا

.
 
 قسمتی از دست نوشته شهید علی بینا  طبقه بندی: فتح المبین، 
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 22 بهمن 1387 توسط حمید رضا اسدی